Extra
Kontakt

CopyGraf AB

Backarydsvägen 10

372 61 Bräkne-Hoby

Tel 0457-800 40

Fax 0457-800 19

E-post info@copygraf.se

Logga In
Användarnamn:
Lösenord:
Kontoregistrering
Aktuellt

Mässmaterialet finner du hos oss.

© CopyGraf 2009

Powered by kajoni


Snabbguide

För den vetgirige trycksaksbeställaren presenterar vi här en grafisk snabbguide, med saker som du bör tänka på inför din planerade trycksaksbeställning:

Tryckning

Vilken tryckmetod ska användas? Kopiering print eller offsettryck? Dagens kopieringsteknik är så pass förfinad att den många gånger är fullt jämförbar med offsettryck. Tekniken går kortfattat ut på att överföra färgpulver på papper. Offsettekniken innebär att en offsettplåt appliceras på en cylindertrumma i tryckpressen och överför de färggivande partierna på en annan cylindertrumma med gummiduk. Mellan gummidukscylindern och en mottryckscylinder passerar papperet och därmed blir papperet tryckt.

Repro

Förr (dvs i denna snabbt utvecklande bransch, på 1980-talet), utfördes reprotekniken oftast i en s k reprokamera. Där överfördes text- och bildoriginal till fotografisk film. Numera utförs denna teknik oftast med datorer och scanners. Man läser helt enkelt in originalet i datorn så att man därifrån kan bearbeta det vidare.

 

Original

Man skiljer på två olika typer av original:
Streckoriginal, dvs alla original som inte innehåller halvtoner, t ex tuschteckningar, logotyper samt grövre raster.
Halvtonsoriginal, dvs fotografier men även t ex blyertsteckningar. Denna typ av original måste rastreras, vilket oftast utförs med hjälp av scanner samt bildbehandlingsprogram. Viktigt vid rastering är att bestämma rastertäthet. Rastertätheten bestäms med hänsyn till tryckmetod och papperskvalitet. Rastertätheten anges oftast i linjer per tum. Kontakta oss för råd om rastrering och rastertäthet.

 

Måttangivelser på original

Då illustrationer etc ska storleksförändras vid repro, ange då det önskade färdigformatet. 100% innebär repro i full skala, dvs ingen storleksförändring. 80% innebär att den färdiga bilden endast ska ha 80% av originalets bredd och höjd. Vill du själv göra en enkel proportionsberäkning kan du med fördel använda följande formel: Originalets höjd multiplicerat med önskad ny bredd dividerat med originalets bredd= Ny höjd. Eller, på samma sätt: Originalets bredd multiplicerat med önskad ny höjd dividerat med originalets höjd= Ny bredd. Om du vill veta storleksförändringen i procent kan du använda följande formler: Önskad ny bredd multiplicerat med 100 dividerat med originalets bredd= Procenttalet. Eller, på samma sätt: Önskad ny höjd multiplicerat med 100 dividerat med originalets höjd= Procenttalet.

 

Grafisk formlära

Grundläggande faktorer inom grafisk formgivning: Använd teckensnitt som är lättlästa. Försök välja teckensnitt efter textens innehåll. En formell text kräver ofta ett strikt och formellt teckensnitt medan t ex en inbjudan ofta kan ha ett mer svängt och mindre konventionellt utseende. Blanda inte många olika teckensnitt eller storlekar i trycksaken. Försök inte förstärka ett viktigt ord eller mening genom att ha texten både fet, kursiv och understruken. Oftast räcker det med exempelvis endast kursiv. Undvik versaler (dvs endast stora bokstäver) i löpande text. Vill du markera ett något viktigt, använd endast ett utropstecken. Skriver du flera utropstecken på rad ser det bara ut som om du skriker på läsaren!  

Standardformat för papper & kuvert

 • A0 841x1189 mm 
 • A1 594x841 mm 
 • A2 420x594 mm 
 • A3 297x420 mm
 • A4 210x297 mm 
 • A5 148x210 mm 
 • A6 105x148 mm 
 • A7 74x105 mm 
 • A8 52x74 mm 
 • C0 917x1297 mm
 • C1 648x917 mm
 • C2 458x648 mm
 • C3 324x458 mm
 • C4 229x324 mm
 • C5 162x229 mm
 • C6 114x162 mm
 • C7 81x114 mm
 • C8 57x81 mm

Adobe Acrobat

Adobe Acrobats PDF-format är ett filformat som markant ökar förutsättningarna för snabba och felfria utskrifter. Om du levererar en PDF-fil med alla typsnitt inkluderade, se till att bilderna håller en 170-200 dpi så blir kvaliteten optimal. Kontrollera att Acrobat inte gör om CMYK-bilder till RGB.

 

Filhantering

För att minimera risken för fel är det en del saker du bör tänka på innan du levererar ditt material till oss:

 • Har utfallande bilder ordentligt utfall? Helst 3 mm.
 • Är bilderna sparade i rätt format? CMYK-läge samt EPS och TIF-format är bäst.
 • Är alla bilder länkade och bifogade i materialet?
 • Är alla teckensnitt med?
 • Ska jobbet skrivas ut i 100%?
 • Är EPS-bilderna sparade med texten som kurvor?
 • Har bilderna tillräcklig upplösning? Minst 200 dpi bör det vara för att få bra kvalitet.
 • Redigera alla bilder och objekt klara redan i fotoredigeringsprogrammet.
 • Bifoga provutskrifter och notera alla speciella detaljer.
 • Skicka aldrig originalfiler! Gör kopior.
 • Använd helst traditionella grafiska program som PageMaker, InDesign, Illustrator, Freehand, CorelDraw och Photoshop.


Filöverföring

För dig som vill skicka filerna till oss för layout, kopiering eller utskrift finns idag flera alternativa vägar att tillgå:

 • E-post: Om ditt jobb är litet i filstorlek (dvs under ca 30 MB) går det bra att skicka filen till oss via e-post under adressen info@copygraf.se.
 • FTP: Om jobbet är lite större går det ofta snabbare och är mer tillförlitligt att skicka filerna till vår FTP. Kontakta oss för mer information om tillvägagångssätt.
 • Vi tar emot filer i både PC- och MAC-format.
 • Vi tar även emot ett flertal olika media: Disketter, USB-minne samt CD-ROM.


Första kontakten med oss...

När du har ditt material klart och det är dags för oss att komma in i bilden kommer vi att ställa frågor om upplagans storlek, omfång (antal sidor), önskat format, papperskvalitet, tryckmetod, färg eller svartvitt, bilder, inbindning samt önskad leveranstid. Var beredd... Välkommen!